Logo Scoala Biblica Cristos pentru Romania

Despre noi

Istoric Cristos pentru Romania

În 1997, după ce a graduat Institutul „Christ For The Nations” din Dallas, Texas, Cornel Bistrian a plecat în prima lui călătorie misionară, în țara sa natală, România. În timpul vizitei sale la Cluj-Napoca, un binecunoscut pastor local i-a propus să deschidă o Școală Biblică în oraș. După doi ani de rugăciune și lucrare misionară în România, lui Cornel Bistrian i se face o nouă propunere de a începe o Scoală Biblică, de data asta însă, din partea liderilor CFNI, Dallas. Această ultimă propunere a fost un răspuns din partea lui Dumnezeu.

În ianuarie 2000, trei frați i s-au alăturat în inițierea acestei viziuni, iar școala a început cu cinsprezece studenţi, având ca locație clubul CFR, Cluj, pe care îl închiriau la oră. După aproximativ un an, prin generozitatea nesolicitată a unui cuplu american, prieteni îndelungaţi cu CFNI, Dumnezeu i-a binecuvântat cu o clădire veche așezată în centrul orasului. Domnul le vorbise, în 1997, că ar trebui să existe o Scoală Biblică în Cluj-Napoca, pe care sunt chemaţi să o sprijine financiar.

Cu trecerea timpului, lucrarea a crescut și tot mai mulţi studenţi s-au alăturat viziunii. Însă această creștere în număr a adus cu sine necesitatea unei clădiri mai spaţionase. Neștiind despre acest lucru, același cuplu, auzind din nou vocea Domnului, a revenit cu un alt suport finaciar. În octombrie 2002, s-a început construcţia unei noi clădiri, în spatele celei vechi. În aproximativ un an, clădirea a fost finalizată.

Încă de la început, mâna lui Dumnezeu a fost peste această lucrare și Duhul Sfânt se manifesta cu putere în vieţile studenţilor. Rodul muncii a fost răsplătit și mulţi dintre tinerii care vizitau scoala au fost mântuiţi, înscriindu-se apoi ca studenţi. Mulţi au fost vindecaţi, eliberaţi, umpluţi cu Duhul Sfânt, stârniţi si pregătiţi pentru lucrare. Studenţii se implicau în ieșiri evanghelistice, lucrări cu orfelinatele, închisori, spitale, tabere de tineret și numeroase alte activităţi în sate.

Cristos Pentru România a fost și este un loc al prezenţei Domnului, un munte al Sionului unde oamenii să vadă faţa și să audă vocea lui Dumnezeu, un loc al transformării, al echipării până la statutul de slujitor.

Citește mai departe

Viziunea școlii

Chemarea noastră, mai presus de toate, este să împlinim marea trimitere pe care ne-a dat-o Domnul, aceea de a face ucenici din toate neamurile.

Suntem chemați să pregătim calea pentru gloria lui Dumnezeu, să ridicăm un popor care să cunoască puterea Lui, nu doar din teologie și istorie, ci din viața trăită de zi cu zi și printr-o umblare intimă cu El.

Suntem chemați să pregătim lucrători pentru Împărăția lui Dumnezeu, eficienți, relevanți pentru societatea în care trăim, gata să dea totul și să renunțe la orice pentru El.  Vrem să creăm un cadru unde cei „însetați și flămânzi după neprihănire” să fie umpluți și transformați.

Școala Biblică este un loc al restaurării, echipării și trimiterii.

Cristos pentru Romania este un loc unde îți descoperi darurile și chemarea pe care o ai, un loc unde te întâlnești cu destinul tău, unde planurile Lui Dumnezeu sunt mai mari decât planurile tale și unde vei gusta din bucuria biruințelor împreună cu El.

Vrem să vedem ridicându-se în România lucrători ai Împărăției, să promovăm un creștinism autentic, relevant și focalizat.

Credem într-o revărsare care va rupe barierele religioase, care va trece dincolo de granițele denominaționale și va dezlega viața Lui Dumnezeu în Biserica Lui. Vrem să fim o voce în pustie care pregătește calea Domnului.

Suntem chemați să fim un focar al prezenței Sale, un munte sfânt, un loc de pregătire și instruire în neprihănire. Avem din belșug toate resursele Lui Dumnezeu pentru a lăsa o moștenire în urma noastră.

Vrem să lăsăm un testament valoros!

Scopul nostru

  • Să pregătim lideri de care Dumnezeu are nevoie, plini de puterea Duhului Sfânt care să transforme națiuni pentru gloria Lui.
  • Să trimitem misionari în alte țări.
  • Să organizăm conferințe de părtășie între liderii creștini din România sau alte țări, spre zidirea și creșterea trupului lui Cristos.
Citește mai departe

Crezul nostru

Biblia este Cuvântul inspirat, infailibil și autoritar al Lui Dumnezeu!

Există un singur Dumnezeu, etern, existent în trei Persoane: Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Credem în dumnezeirea Domnului nostru Isus Cristos, în nașterea Lui din fecioară, în viața Lui fără păcat, în minunile Lui, în moartea Lui ispășitoare în locul nostru, în învierea Lui în trup, în înălțarea Lui la cer la dreapta Tatălui și în revenirea Lui!

Singura cale pentru mântuirea oamenilor este prin pocăință și credință în jertfa ispășitoare a Lui Cristos!

Credem în necesitatea nașterii din nou prin Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu pentru a fi mântuit!

Credem că botezul cu Duhul Sfânt este dat și astăzi credincioșilor care îl cer!

Credem în lucrarea de sfințire a Duhului Sfânt care împuternicește pe cel credincios să trăiască o viață sfântă.

Credem în învierea, atât a celor mântuiți cât și a celor pierduți, a primilor pentru viață veșnică, iar a celorlalți pentru condamnare veșnică.

Citește mai departe

Liderii Școlii Biblice

  • Cornel și Dorina Bistrian

    Directori